ایران خیدز یک مجله خبری توریستی است که از یک سو اخبار و اطلاعات دیدنی ها و مناطق توریستی ایران را به زبان های هلندی و انگلیسی منتشر می کند و از سوی دیگر اخبار و مناطق دیدنی-توریستی هلند را به زبان فارسی معرفی می نماید.

برای تماس با ما می توانید از طریق ایمیل اقدام فرمایید.

info (at) irangids.nl