آخرین تغییرات در قوانین پناهندگی هلند

مجله خبری توریستی ایرانیان هلند: دولت جدید هلند تغییراتی در مورد قوانین پناهندگی در این کشور اعمال نموده است. این تغییرات بیشتر در راستای ادغام پناهندگان در جامعه است:

۱-  دولت آینده هلند دسترسی پناهندگان جدید به مزایای عمومی را محدود می کند.

تحت سیاست مهاجرتی جدید، پناهندگانی که اجازه اقامت دریافت میکنند حق برخورداری از مزایای کمک هزینه بیمه و کمک هزینه اجاره برای دو سال اول زندگی در هلند نخواهند داشت. برای پناهندگان جدید، شهرداری ها مسول تهیه مسکن، بیمه درمانی و راهنمایی در روند ادغام خواهند بود.
به نظر میرسد هدف از این طرح ( کم کردن کمک هزینه های سوشیال به پناهندگان,) این است که بودجه اینتگراسیون افزایش یافته و پناهندگان انگیزه بیشتری برای یافتن کار داشته باشند.

۲- اقامت پناهندگی در هلند از ۵ سال به ۳ سال کاهش میابد
به گزارش روزنامه هلندی تلگراف پناهجویان جدید به جای اقامت ۵ ساله، کارت اقامت ۳ ساله دریافت خواهند کرد
پس از سه سال، بررسی می شود که آیا یک پناهنده می تواند به کشور مبدا بازگردد؟ اگر اینگونه نباشد ، مجوز او می تواند برای دو سال افزایش یابد.

پس از این مدت کسانی که هنوز شرایط لازم برای وضعیت پناهندگی را برآورده می کنند ممکن است دوره نامحدود اعطا شود

۳- کسب تابعیت هلند ۵ ساله باقی خواهد ماند

سنای هلند طرح ۷ ساله شدن کسب تابعیت این کشور را تایید نکرد. به این ترتیب کسانی که ۵ سال در هلند اقامت قانونی داشته باشند میتوانند همانند سابق درخواست پاسپورت کنند.

۴- محدودیت در تقاضای پناهندگی

دولت جدید مایل است تعداد دفعاتی را که یک پناهنده می تواند برای پناهندگی در هلند درخواست مجدد کند محدود کند.  اگر مدارکی که  مجددا ارایه میشود نشان دهد که پناهجو هیچ فرصتی برای موفقیت ندارد، مصاحبه پناهندگی برگزار نخواهد شد.

بیشتر بخوانید:

چگونگی رسیدگی به پرونده پناهندگی در هلند

قوانین پناهندگی در هلند

گزارش تصویری کمپ پناهجویان در هلند