Sadeh Feest, feest van vuur

Veel Iraniërs vieren Sadeh als een traditioneel feest. In de oude kalender van Perzië, waren er 2 seizoenen, zomer en winter. Sadeh is 100 dagen na het begin van de winter (volgens deze kalender) Sadeh is het feest van het vuur, dat is een heilige en gerespecteerde element in het zoroastrisme.

Het zoroastrisme  is een religie die oorspronkelijk afkomstig is uit Perzië. Tegenwoordig vormen zoroastriërs een kleine minderheid in Iran (Perzië) en ook in Azerbeidzjan, India, Koerdische gebieden van Irak en Turkije. Volgens schattingen zijn er wereldwijd 2,6 miljoen zoroastriërs.[1] De stichter van het zoroastrisme is de mythische profeet Zarathustra of Zoroaster, die ergens rond de 10e eeuw v.Chr. moet hebben geleefd in het oosten van het tegenwoordige Iran of Afghanistan. Zijn leer is samengevat in het heilige boek van het zoroastrisme, de Avesta. Deze leer wordt gekarakteriseerd door een sterk dualisme tussen goed en kwaad. De mens is ingeklemd tussen twee tegengestelde machten: Ahoera Mazda (Verlichtende Wijsheid) en Ahriman (Destructieve Geest), en dient in de eeuwige strijd tussen beide de kant van het goede te kiezen. Deze ethische keuze wordt samengevat in drie pijlers: goede woorden, goede daden en goede gedachten.

Het zoroastrisme was in de oudheid en vroege middeleeuwen, voor de opkomst van de islam, veel wijder verbreid dan tegenwoordig. In die periode volgde de bevolking van grote delen van het zuidwesten van Azië de leer van Zoroaster. Onder andere was het zoroastrisme de staatsgodsdienst van de Meden en later van het Perzische Rijk.

Lees meer:

Perzische nieuwjaar – Noroez

Het Perzische taal, Farsi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *